ทางบริษัท ผ่านการทำงานมาหลากหลาย ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ต่าง ไม่ว่าจะเป็นงาน สัมนา งานตัดสินการประกวดโฆษณา งานตอบคำถามทางการแพทย์ งานคัดเลือกคณะกรรมการต่างๆ ...ท่านจึงมั่นใจได้ว่า
ทางเรา ทำงานและบริการอย่างมีประสบการณ์และมืออาชีพ