ทางบริษัท ผ่านการทำงานมาหลากหลาย ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ต่าง ไม่ว่าจะเป็นงาน สัมนา งานตัดสินการประกวดโฆษณา งานตอบคำถามทางการแพทย์ งานคัดเลือกคณะกรรมการต่างๆ …ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทางเรา ทำงานและบริการอย่างมีประสบการณ์และมืออาชีพ