Sale & Rental Teleprompter System Voting System Audio Guide

จำหน่ายและให้เช่า
เทเลพร้อมเตอร์ เครื่องโหวต เครื่องบรรยายชิ้นงานในพิพิธภัณฑ์  และอุปกรณ์การประชุมต่างๆ

ใช้อุปกรณ์ทันสมัย คงทน แข็งแรง มาตรฐาน ระดับโลกพร้อมทีมช่างเทคนิคชำนาญงานบริการแบบมืออาชีพประสบการณ์ทำงานกว่า ๓0 ปีมีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย